APOCALIPSA- Biserica din Pergam

BISERICA DIN PERGAM

„BISERICA INCLINATA SPRE COMPROMISURI

Orașul Pergam :

Oraș cunoscut pentru mulțimea templelor. Devine un centru mondial al religiei misterelor.

 • Unul din principalii zei al orașului este Esculapius, zeul vindecărilor reprezentat de un ș Simbolul era pe banii orașului și sigiliile locale. Simbolul este preluat astăzi în medicină.
 • Pergam era capitala provinciei romane ASIA.
 • Din dorința de afirmare in fața Romei, creștinii erau aspru persecutați( v.13)
 • URMĂRILE PERSECUȚIEI nu sunt pentru toți la fel…
Teatrul din Pergam

PERGAMUS înseamnă ”căsătorie

A. BISERICA CARE SE COMPROMITE.                Apoc 2:14-15

Biserica care a trebuit să aleagă între Isus și sistemul politic.

1. Biserica lui Hristos care are o atitudine permisivă asupra păcatului

(”biserica căsătorită cu lumea”.)

 • unii din membri ar fi dorit să aducă jertfe împăratului.
 • împăratul din acea vreme pretindea că este de natură divină și dorea ca supușii săi să-i aducă jertfe și să i se închine ca și unui zeu.
 • cei care participau și îi învățau și pe alții că nu este nimic rău în a fi prezent la astfel de ceremonii, chiar și pasiv, atrăgeau Biserica în păcat. La fel s-a întâmplat și cu poporul evreu care a ajuns să se închine lui Baal.   ( Numeri 25:1, 31:16, 2:14-16 )
 • Era biserica care s-ar fi putut bucura de pace, dar nu de pacea lui Hristos.
 • Această biserică căuta votul, aprobarea liderilor politici din acea vreme în schimbul liniștii și a bunăstării.
 • Biserica care caută să placă mai mult oamenilor decât lui Dumnezeu.
 • Biserica înclinată spre lume. Se ”reazămă” pe principii lumeș
 • Biserica care își uită identitatea, apartenența căzând astfel în erezie.

B.  BISERICA CARE RĂMÂNE FIDELĂ

„Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri: ”

Apoc. 2:12

 1. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE SURSA DE ÎNVĂȚĂTURĂ PENTRU BISERICĂ ȘI NU ALTE SURSE.

–     Fii conștient de autencitatea Sa. Ioan 1:1-5

 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

El era la început cu Dumnezeu.

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.”

2.           CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE O ARMĂ ÎN MÂNA BISERICII ȘI IMPLICIT A CREDINCIOSULUI.

–     Fi conștient de puterea Sa. Evrei 4:12

”Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.

–     Înarmează-te cu El . Efeseni 6:17

”Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu”

3.  CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE AUTORITATEA SUPREMĂ ȘI SURSĂ DE HRANĂ PENTRU BISERICA SA.(Apoc 2:17)”Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”

 • Ascultă-L !
 • Votul lui Dumnezeu, este mai presus de votul oamenilor !
 • Piatra albă ne reamintește de pietrele folosite în acea perioadă la votare, pentru numirea unor persoane în diferite funcții oficiale.

Cuvântul lui Dumnezeu este sursă de hrană pentru Biserica lui Hristos !

„Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă” Apoc. 2:17

 • Luca 4:4 ”Isus i-a răspuns: „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”